Alumni

Shengli Zhang

Research Interests: : Chalcogenide thin film solar cells, opto-electronic devices.

Email: Shengli.zhang@hdr.qut.edu.au

Ngoc Duy Pham

Research Interests: Perovskite Solar Cells, Solar Water Splitting.

Email: phamduy.cnvl.bk@gmail.com

Lijuan Fan

Research Interests:Integrated device of perovskite solar cell and supercapacitor

Email: lijuanfan2017@gmail.com

Disheng Yao

Research Interests: Perovskite solar cells, 2D perovskite materials.

Emaildisheng.yao@hdr.qut.edu.au

Feng Yu

Research Interests: Supercapacitor, aqueous battery, nanomaterials

Email: feng.yu@hdr.qut.edu.au

Vincent Tiong

Xiaoxiang Wang (Shawn)

Research Interests: Supercapacitors, Nanomaterials, Water splitting.

Email: wxxnebula@gmail.com

Sepideh Sadat Madani

And more…

 1. Ahmed Rasin
 2. Tubuxin Tubuxin
 3. Yalong Jiao
 4. Teng Wang
 5. Rongsheng Wei
 6. Prof. Xiaochen Yu
 7. Prof. Xiangchao Zhang
 8. Dr. Molang Cai
 9. Dr. Tengfei Qiu
 10. Dr. Mahboobeh Shahbezi
 11. Wence Xu
 12. Seno Oz